Župnija Portorož - Lucija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Začetna stran
E-mail Print PDF

21. NEDELJA med LETOM

23. avgust - 30. avgust 2020

Jezus obljubi Petru ključe kraljestva

https://aaronfenker.files.wordpress.com/2014/08/keys.jpgIz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-20)

Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezarêje Filípove, je spraševal svoje učence:

»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?«

Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.«

Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.

Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.

Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih;

in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« Tedaj je učencem naróčil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. NEDELJA med LETOM

16. avgust - 23. avgust 2020

MOČ VERE

Eleventh Sunday after Pentecost (Matthew 15:21-28) – Bethlehem ...Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 15,21-28)

Tisti čas se je Jezus umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino.

In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila:

»Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.«

Vendar ji ni odgovóril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili:

»Odpravi jo, ker vpije za nami.« Odgovóril je in dejal:

»Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.«

Prišla je, padla predenj in rekla: »Gospod, pomagaj mi!«

Odgovóril ji je in dejal: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.«

Ona pa je rekla: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.«

Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji je: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodí naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro.

Last Updated on Sunday, 23 August 2020 18:34