Sabato 02 Aprile 2011 17:17
Stampa

4. POSTNA NEDELJA
3. april - 10. april 2011

In Jezus je rekel:
»Za sodbo sem prišel na ta svet,
da bi videli tisti, ki ne vidijo,
in oslepeli tisti, ki vidijo.«
To je slišalo nekaj farizejev,
ki so bili pri njem,
in so mu rekli:
»Smo morda tudi mi slepi?«
Jezus jim je dejal:
»Če bi bili slepi, bi ne imeli greha.
Ker pa pravite: ›Vidimo, ‹ vaš greh ostane.«
(Jn 9,39-41)