Sonntag, den 31. Oktober 2010 um 09:27 Uhr
Drucken

31.NAV., ŽEGNANJSKA NEDELJA
31. oktober - 7. november 2010

Zahej pa je vstal in rekel Gospodu:
»Gospod, glej, polovico svojega premoženja
dam ubogim, in če sem koga
v čem prevaral, mu povrnem četverno.«
Jezus pa mu je rekel:
»Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker
je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je
namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«
(Lk 19,7-10)