Župnija Portorož - Lucija

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Začetna stran
E-Mail Drucken PDF

 

17. in 18. NEDELJA med LETOM

30. julij - 13. avgust 2023


Pričevalci - o. Franc Prelc

Koncert duhovne glasbe - Alan Hržica

 


     

 
17. NEDELJA med LETOM (30. julij 2023)


18. NEDELJA med LETOM (06. avgust 2023)

17. NEDELJA med LETOM - (30. julij 2023)

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-52)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel

in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.

Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse,

kar ima, in ga kupi.

Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo

potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa poméčejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli

bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste

doumeli vse to?«

Rekli so mu: »Smo.«

Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju,

ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«


18. NEDELJA med LETOM - (06. avgust 2023)

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,1-9)

Tisti čas je vzel Jezus s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal posebej na visoko goro. Pred

njimi se je spremenil: obraz se mu je zasvetil kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej,

prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: »Gospod, dobro je,

da smo tukaj; če hočeš, naredim tukaj tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«

Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetal oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad

katerim imam veselje, njega poslušajte!« Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. Jezus pa je

pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko so pa oči povzdignili, niso videli nikogar razen

Jezusa samega. Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin

človekov ne vstane od mrtvih.«


Aktualno

Katoliška cerkev v Sloveniji

Aleteia

Katoliška mladina

Radio Ognjišče

TV Exodus

Hozana.si - Božja beseda za vsak dan


Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 05. August 2023 um 18:31 Uhr